De euforie van je soul purpose

Wat is jouw soul purpose?

Wat kom jij doen op aarde? Heeft je leven zin? Het je een doel, een taak? Hele belangrijke vragen die zo oud zijn als de mensheid. Op dit moment lijkt deze vraag actueler dan ooit. Bij veel mensen zit een soort kriebel van binnen die aandacht vraagt, die irriteert en soms zelfs schreeuwt om gehoord te worden. Zo sterk dat je een enorm gevoel van urgentie kunt ervaren. Het gevoel van ‘Ik moet iets doen, nu! Ik weet alleen niet wat… ‘, herken je dit misschien? Nou ik zelf herken het wel! En ik herken het ook in de vele mensen die de afgelopen jaren bij mij kwamen voor een ‘soul purpose reading’. Waarom is dit nodig kun je je afvragen, waarom weten we niet automatisch wat we hier komen doen en doen we het gewoon? In een geordende maatschappij, zoals wij hem kennen zijn er bepaalde taken die vervuld moeten worden en mensen die er goed in zijn om ze uit te voeren. In mijn jeugd wist een kind het vaak al: ik wordt brandweerman, politieagent, dokter, enz. Maar zo eenvoudig ligt het nu niet meer. Ook al ben je dokter geworden of bakker of advocaat, je soul purpose roept alsnog dat je nu in actie moet komen! Blijkbaar is er iets anders nodig.

Het punt is dat je onderdeel bent van het geheel: jij, je omgeving, de aarde en het universum, zijn allemaal direct aan elkaar gekoppeld. Het een heeft invloed op het ander en alles is in beweging! Vandaar dat er verwarring kan ontstaan. Hoe gevoeliger je bent voor de energie van het grote geheel hoe meer verwarring je kunt ervaren. Want wat gebeurt er nu eigenlijk en wat is jouw rol daarin?

Brug van A naar B

Zoals veel verschillende natuurvolkeren hebben voorspeld is de aarde gaan transformeren. Het jaar 2012 vormde het kantelpunt, het midden van de transformatieperiode, een kleine twee decennia ervoor vormde de aanloopfase en de huidige tijd kun je zien als de realisatiefase. De aarde en alles wat daarop leeft en ermee samenhangt verandert echt. Ik zie het als een brug van A naar B, waarbij A staat voor de oude tijd en B staat voor het nieuwe, voor een getransformeerde wereld met een bijbehorende getransformeerde mensheid. Want het een vindt niet plaats zonder het ander.

Een belangrijke vraag voor veel mensen is: Wat heeft deze transformatie in gang gezet? En hier vliegen de theorieën je om de oren, het komt door CO2, door het gat in de ozonlaag, door geo-engineering, door de invloed van een bepaalde artificial intelligence, het komt doordat er informatie naar ons toekomt vanuit het hart van onze melkweg, het komt doordat wij ons zo slecht hebben gedragen. Maar wat vind jij? Wat voel je erbij? Is het misschien gewoon tijd? Een soort evolutiestap? Of zijn wij zelf de initiators van dit proces, een goed en noodzakelijk proces. Het lijkt erop dat onze rol en invloed veel groter zijn dan wij worden geacht te denken. Tijd om iets minder bescheiden te worden. Pas wanneer je beseft wat je invloed is en wat de impact is van je zijn en handelen dan geef je het de aandacht die het nodig heeft. Stel dat jij de realiteit zelf creert, samen met alle andere creators, dan creer je ook de huidige shift en heb je invloed op het verloop ervan. Tijd om deze innerlijke kracht te leren kennen en beheersen. De persoonlijke soul purpose die om vervulling roept gaat op dit moment over jouw rol in de transformatie.

Wat is A?

Wij zijn geboren in een wereld die verkeerde in situatie A, noem het de oude aarde, 3d, noem het de Matrix. Deze oude aarde is in essentie heel mooi en rijk aan schoonheid, gesteenten, planten en dieren, een soort bibliotheek van bouwstenen voor de rijkdom van het leven. De mensheid echter liep langzamerhand steeds meer vast. Er is een ongezonde maatschappij ontstaan met machtsconcentratie en misbruik van macht. Er klopt een heleboel niet aan die maatschappij. Ondertussen is duidelijk dat verandering een noodzaak is en steeds meer mensen willen zich hier ook voor inzetten. En zo is de brug ontstaan, waar een wil is is een weg en wij creëren deze weg zelf. Wij zijn de creators van situatie A, wij zijn de creators van situatie B en op dit moment zijn we de creators van een brug die naar B gaat leiden. Dit vermogen hebben we in ons, in ieder geval een grote groep van ons mensen is in staat om de omgeving te vormen naar ons beeld, naar onze intentie.

Wat is B?

Om die intentie echt te laten manifesteren hebben we een beeld nodig. Ons onderbewuste en ons creatievermogen werkt via beelden en het gevoel dat we aan een beeld koppelen. Gevoel is de voeding van creatie. Ons beeld en ons gevoel over situatie B is dus erg belangrijk. Realiteit volgt intentie, maar intentie heeft voeding nodig, input, inspiratie. Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar hierin voeden en inspireren. Deel jouw dromen over de nieuwe wereld zoveel als mogelijk is.

In de vele readingen mag ik een blik werpen op de dromen van de readees over de nieuwe aarde. En de beelden komen op veel vlakken met elkaar overeen. Waarden en normen vormen de stevige basis van de samenleving, te beginnen met kompassie, daarnaast respect voor elkaar en voor de aarde en daaruit voort vloeien verdraagzaamheid, leren luisteren, verbondenheid, samenwerking, etc. Geen romantisch liefdesparadijs waarin iedereen van elkaar houdt en het met elkaar eens is, maar een open attitude ten aanzien van verschillen, die zijn nodig om een compleet geheel te vormen. Maar de nieuwe aarde omvat ook de introductie van nieuwe mogelijkheden, deze gaan buiten de bestaande beperkingen om en betreffen ons eigen menselijke potentieel. Ons DNA gaat completer werken en onze hersenen ook en daarmee ontsluiten we onze kwantumvaardigheden. Denk aan telepathie, teleportatie en levitatie als duidelijke voorbeelden die al door sommige meesters aan ons zijn getoond.

Pittige overgang

Op dit moment bevinden we ons op de brug en we bewegen van A naar B. Het einde van de brug is gehuld in mist omdat we creëren terwijl we gaan. Hoe verder wij ons op de brug begeven hoe duidelijker ons beeld van B zal worden. Dit is heel lastig voor ons mensen, wij zijn zo gewend aan overzicht, aan doelen stellen en voor je zien. Dus dat er veel angst en onzekerheid ontstaat is logisch. Ook bij de meest bewuste en wakkere mensen. Er is weinig houvast, want er is alleen maar beweging en verandering en geen enkele zekerheid over het reisdoel van ons allemaal. Dat is waar we mee mogen dealen en waarin we worden uitgedaagd.
Wat betreft je soul purpose kun je drie fases onderscheiden: je bent dit leven begonnen met een ‘doel’ waarbij je hebt meegewerkt aan de grote voorbereiding voor de wereldtransitie, nu is je doel om jouw vaardigheden in te zetten voor een goede overgang en pas bij aankomst in de nieuwe wereld ga je meewerken aan het creëren van een harmonische bloeiende samenleving, je uiteindelijke soul purpose dus. In die fase zul je gaan ervaren hoe fijn het voelt je volle potentie te leven en je creatievermogen voortdurend te kunnen inzetten. In verbinding met het geheel en samen met anderen. Dan ervaar je absolute bliss, een geweldig gevoel van euforie wat wij nu helaas nog niet kennen. En toch is het juist dat gevoel dat ons nu voortstuwt en over de brug helpt. Dus zoek het op, droom het en voel het, al is het maar af en toe een vleugje. Jouw euforie wordt opgenomen in het wereldveld en versnelt de transformatie. Dus doe dingen die je leuk vind, die je belangrijk vind, maar vooral dingen die je vreugde geven. Vreugde is de weg naar de euforie van je soul purpose.

Marianne van der Schilden