Haal jezelf uit de machteloosheid

Stel nu eens dat er krachten aan het werk zijn op aarde met een andere agenda. In mijn beelden zie ik vaak een groep die ik computermensen noem. Mensen met een normaal lichaam en met normaal DNA, maar met een soort computerchip in hun hoofd die hen aanstuurt en die bepaalde gevoelens uitschakelt. Hierdoor opereren ze gewetenloos en empathie-loos, ze worden narcisten en psychopaten genoemd. Hier wordt de laatste tijd veel over geschreven en dit soort mensen lijken vaak machtige posities te bekleden.

Stel nu eens dat deze groep een eigen koers heeft gevaren en technologie heeft ontwikkeld waar de ‘andere’ mensen niet over beschikken. Naast allerlei afluister- en wapensystemenkun je denken aan technologie waarmee de geest van mensen kan worden beïnvloed, mind control dus.

Hierover schreef Isaac Asimov al in 1950 (‘The Foundation tilogy’). Grote schrijvers en artiesten zijn vaak echte visionairs, gevoelige mensen die hun tijd vooruit zijn. Ze hebben het vermogen om informatie te channelen en daarvanuit ‘kunst’ te creëren die mensen diep raakt. Een ander mooi voorbeeld van een visionaire auteur was natuurlijk George Orwell met zijn boek 1984, met het leidende thema van ‘Big brother is watching you’. En dat thema lijkt nu werkelijk geworden te zijn in ons dagelijkse leven.

Stel nu ook eens dat deze genoemde computermensen oprecht handelen vanuit hun eigen diepste drijfveren en dat die te maken hebben met het verwerven van macht. Dat controle uitoefenen op hun omgeving hun diepste behoefte is. Dat ze een maatschappij wensen die dienstbaar is aan hun behoeften op een volledig voorspelbare manier en dat ze daarvoor streven naar een meer mechanische samenleving. Het omgekeerde van een organische samenleving dus, wel een balans, maar een balans met andere parameters. En vooral een balans zonder verrassingen, zonder nieuwe input, zonder creatie.

Stel nu eens dat er ook een groep mensen is die ik de bronmensen noem, mensen met een normaal lichaam en normaal dna, met een extra vermogen, namelijk het vermogen om te creëren. Door de energie die ze uitstralen, het veld dat ze om zich heen zetten beïnvloeden ze direct hun omgeving. Wanneer deze mensen hun creatievermogen meer ontdekken en leren beheersen kunnen ze hierin gaan samenwerken en samen grotere velden neerzetten en een grotere omgeving beïnvloeden. Voor velen van hen is de tijd nu rijp om hun eigen vermogen te ontdekken, te leren gebruiken en het vervolgens te gaan inzetten voor de hele aarde. De aardse biotoop heeft zorg nodig, aandacht, liefde en respect, heling dus. Maar ook aan de aarde gelieerde systemen zoals het weer, het magnetische veld, de zuiverheid van de lucht en de zuiverheid van de algemene energie hebben dringend heling nodig.

Stel nu eens dat nu het moment is om de machtsbalans te herstellen tussen de computer-invloed en de creatie-invloed. Nu, omdat er langzamerhand voldoende bronmensen wakker zijn om een significant verschil te kunnen maken. En nu, omdat de invloed van de computermensen echt uit de hand is gelopen. Ze zijn veel te goed in wat ze doen en de anderen hebben dit niet eerder echt opgemerkt, niet begrepen wat er gebeurde.

Stel nu eens dat jij een computermens bent. Hoe zou jij dan zoveel mogelijk macht verzamelen? Je hebt een aarde met aardemensen, die gewoon hun leven leven en met bronmensen die op onvoorspelbare momenten jouw plannen kunnen doorkruisen met krachtige creaties. En je hebt te maken met de kosmische wet van de ‘vrije wil’. Heel belangrijk deze wet, want dit is een van de krachtigste wapens van de bronmensen. Door deze wet is het niet mogelijk om een ander mens direct te beschadigen of doden via de mind van die ander. Je kunt zelfs die mind helemaal niet in, tenzij de ander je toestemming geeft, je binnen laat. Als computermens is je strategie er dus op gericht om uitgenodigd te worden in de mind van de bronmensen. Een handige manier hiervoor is een vermomming aantrekken zodat de bronmens denkt dat je iets goeds bent en je vrijwillig binnenlaat. Je kunt je bijvoorbeeld als engel presenteren of als gids die zogenaamd ‘goede’ antwoorden voor heeft op de vragen en problemen van de ander. Dat is een manier om binnen te komen, maar je kunt ook de kracht en de wil van de mensen ondermijnen door vervuild voedsel en vervuilde lucht aan te bieden die de geest verdoven zodat het kritische vermogen van de mensen vermindert. Je kunt tekorten creëren waardoor mensen hard gaan werken om te overleven, je kunt ziektes introduceren en voeding zonder inhoud produceren.
Dit is een algemene maatregel maar er is een nog effectievere manier om direct het creatievermogen van de bronmensen te corrumperen. Dit vermogen werkt op gevoelens, een creatie manifesteert zich pas als hij gevoeld wordt, een energetische impuls meekrijgt. Voelen is een voorwaarde voor creatie, dus bespeel het gevoel! Dit kan bijvoorbeeld heel goed via de media, door de aard van het nieuws dat je brengt, maar ook door de vorm waarin en het herhalen van bepaalde beelden en woorden. Wanneer mensen vrijwillig de krant lezen of tv kijken of op facebook rondneuzen dan kun je jouw boodschappen weer als ‘paard van Troje’ meegeven met de informatiestroom. De primaire aard van de informatie, bijvoorbeeld het verslag van een ramp of een aanslag wekt al bepaalde gevoelens op, maar daarnaast kun je ook extra informatie meegeven die de gevoelens van de kijker beïnvloeden.

Stel nu een dat je hebt ontdekt dat je het meeste effect kunt sorteren door twee grote basisgevoelens mee te geven en te blijven bevestigen, namelijk het gevoel van ‘alleen zijn’ en het gevoel van machteloosheid. Het eerste gevoel is bijna collectief aanwezig, ieder niet-computermens voelt zich afgesneden van de anderen en van het geheel en dit geeft in feite ook een gevoel van machteloosheid. Diep van binnen weet iedere bronmens dat er veel potentie schuilt in het samen creëren, samen focussen en energie richten op een doel of op het eigen welzijn. De kracht van één afgesneden individu heeft ook potentie, maar wanneer het geloof in deze eigen kracht is aangetast en het lichaam is verzwakt zal iedere eenling weinig tot stand brengen, dit misschien ook wel niet eens meer proberen. Deze onmacht kun je nog extra voeden door allerlei grote bedreigingen te introduren. De aarde komt onder water te staan doordat de poolkappen smelten, de aarde ontploft doordat de Yellowstone vulkaan gaat uitbarsten, de aarde wordt onbewoonbaar doordat de magnetische polen verwisselen, alle mensen worden ziek door de straling van het 5G-net, enzovoort. Het lijkt er sterk op dat de eenzame bronmens, als piepklein individu, niets anders kan doen dan dit ondergaan, de tijd uitzitten in afwachting van het einde der dagen.

Als het voorgaande waar is, wat kun je dan wel doen? Het begint ermee dat je je bewust wordt van het beïnvloedingsmechanisme. Hoe beter jij begrijpt hoe je mogelijk wordt beïnvloedt, hoe beter jij je hiervoor kunt afsluiten. Het is immers jouw vrije wil die bepaalt wat er wel of niet bij je binnenkomt. Wat betreft vervuilde lucht en giftig voedsel kun je op dit moment zo goed mogelijk voor je lichaam zorgen. Het binnenlaten van allerlei ‘goedbedoelende’ energieën kun je zelf reguleren, hiervoor is het fijn wanneer je je eigen energiesysteem goed kent en dit nauwkeurig kunt voelen en filteren. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om dit te leren en door te geven. Beangstigend nieuws kun je beter vermijden, of, wanneer je toch geïnformeerd wil zijn kun je het effect ervan neutraliseren in jezelf door jezelf gerust te stellen. Het komt goed, want jij en vele anderen zetten hun licht in om het goed te maken. Jouw creatiekracht is sterker dan alle trucs van de computermensen. Ga steeds terug naar jezelf, je eigen kracht en het vertrouwen in je eigen kracht. Een valkuil die hier op de loer ligt is een gevoel van vijandschap ten aanzien van de computermensen. Door ze als een soort almachtige vijand te zien geef je feitelijk de macht al uit handen. Het zijn gewoon medemensen, met een ander vermogen dan jij hebt en zeker niet krachtiger of machtiger dan jij. Tenzij jij je laat verleiden. Eigenlijk zijn het uitstekende verkopers en jij mag hun praatjes doorzien en ‘nee’ zeggen. En tegelijk ‘ja’ zeggen tegen de creaties die je wenst op aarde. Droom ze, teken ze, beschrijf ze en bespreek ze, zodat ze gaan leven in de energie. En heb er vertrouwen in dat we deze weg zullen volbrengen, samen.

Marianne van der Schilden