Hypnospirit: gratis Corona 888HQZ healing

door Jeroen van Buuren
beschermende of genezende healing / protecting or health healing

Door het corona virus wordt ineens dat wat we niet kunnen zien, heel tastbaar en aanwezig. Toch is dit virus niet vergeleken bij de, eveneens onzichtbare, oneindige genezende kracht van het Liefdevolle Universum waarin we leven. In deze speciale tijd, waarin er zovelen op veel verschillende manieren worden geraakt door het virus, bied ik iedereen die daar behoefte aan heeft gratis een 888HQZ healing aan.
• Wil je je (weer) veilig en geborgen voelen
• Heb jij of een naaste behoefte aan gezondheid en genezing
• Zoek je naar inspiratie
• Of heb je een heel andere vraag
Stuur je naam en je vraag naar mij via de mail. In deze vorm van healing ga ik zitten met jouw vraag en zet je, via een kort ritueel in het licht en ontvang je precies dat wat je nodig hebt. Dit herhaal ik 5 keer gedurende een week. Eerst weten hoe het werkt? Ik leg het je graag kort uit.
English:
The corona virus suddenly makes that what we can’t see very tangible and present. Yet this virus is nothing compared to the, likewise invisible, infinite healing power of the Loving Universe in which we live. In this special time, when so many people are affected by the virus in so many different ways, I offer a free 888HQZ healing to anyone who needs it.
• Do you want to feel safe and secure (again)
• Do you or someone close to you need health and healing?
• Are you looking for inspiration
• Or do you have a completely different question

Send your name and your question to me via e-mail. In this form of healing I will sit down with your question and put you, through a short ritual, in the Light and you will receive exactly what you need. I’ll repeat this 5 times during one week. First want to know how it works? I will gladly explain it to you briefly.

Datum en tijd:           Op afspraak
Kosten:           Gratis
Locatie:          In de geest/ by spirit
Contact:                     Jeroen van Buuren; ja@hypnospirit.nl, 06-12524055

Plaats een reactie