Readingen

Readingen

Wat is een reading?

Naast een materieel lichaam heb je een lichtlichaam, oftewel aura, dit bevat alle informatie over jou in een subtiele energetische vorm. Iedereen kan deze informatie lezen, maar een goede reader is hierin getraind en zal dit neutraal en liefdevol doen. Readen is eigenlijk een soort ‘voorlezen uit jouw boek’, de informatie is allemaal aanwezig en de reader zoekt zijn weg naar de juiste hoofdstukken, paragrafen en sub paragrafen. In het etherische domein is tijd en ruimte niet relevant, vandaar dat de informatie in je aura hier ook minder aan gebonden is en het verleden zich op dezelfde manier laat lezen als het heden. Zelfs de flow van de energie, dus waar het naartoe beweegt, is te lezen. Dit maakt het ook mogelijk om ‘op afstand’ te lezen, mits een goede afstemming op jouw aura tot stand komt.

Waarom zou je een reading laten doen?

Jij bevindt je ‘in’ je eigen boek en misschien wel op een moment dat er veel tegelijk gebeurt en dit veel in je oproept. Dan is het lastig om zowel je processen en emoties van dit moment te verwerken als het grotere overzicht over je leven te behouden. Doordat je onderdeel bent van het hele gebeuren zie je je het van binnenuit en kun je behoorlijk in de war raken. Dit kan je een moedeloos en doelloos gevoel geven. De reader is neutraal en ziet jouw leven en processen van een afstandje en kan daardoor rustig en gestructureerd orde scheppen in de informatie. Bovendien ziet de reader welke thema’s belangrijk zijn en welke misschien wat minder relevant, zodat voor jou de focus in je leven weer helderder wordt. Over het algemeen geeft een reading je inzicht in je levensthema en je processen van dit moment en dat geeft rust. Vaak maakt het alles zachter en gemakkelijker te accepteren.

Marianne als reader

Marianne is erg helder vanuit zichzelf, dat betekent dat ze veel aanleg heeft voor helder waarnemen en dus ook voor het readen van een mens. Ze doet dit al meer dan twintig jaar en heeft inmiddels meer dan tweeduizend readingen gedaan. Op een liefdevolle en neutrale wijze kan ze verwoorden wat ze in jouw aura leest. De informatie kan diep gaan, is van hoge kwaliteit en vaak is het ‘veel’. Daarom is het fijn dat iedere reading wordt opgenomen en je het later nog eens rustig kunt afluisteren.

Marianne is sterk verbonden met deze tijd op aarde en alle processen die hier nu gaande zijn. Jij bent op dit moment hier op aarde met een speciale reden, met een eigen afspraak, die relevant is voor het geheel, hoe bescheiden het ook lijkt soms. Marianne is gespecialiseerd in het lezen van jouw speciale taak op aarde, oftewel je ‘soul purpose’, dit doet ze in de soul purpose reading. Wil je een reading die helemaal is toegespitst op een bepaald onderwerp zoals gezondheid, werk, een overleden persoon, familie, je huis en omgeving, e.d., dan krijg je een speciale aurareading, hiervoor gelden andere tarieven, zoals in onderstaand overzicht is aangegeven.
Je kunt ook vragen om een bedrijfsreading of een relatiereading, hiervoor gelden weer andere tarieven, fijn als je dit duidelijk van tevoren aangeeft!

Itaka biedt op dit moment de volgende readingen aan:​

Aurareading

Antwoord op je vragen

Soul Purpose reading

Wie ben je en wat kom je doen?

Speciale reading

Focus op gezondheid, werk, familie, overleden persoon, etc.

Bedrijfsreading

Focus op je bedrijf en je vragen hierover

Bedrijfsreading groter bedrijf

Focus op je bedrijf en je vragen hierover, meer dan tien fte

Telefonische reading

Antwoord op je vragen op korte termijn

Reading op afstand

Antwoord op je vragen op korte termijn

Healingconsult

Klachten in je lichaam readen en healen

Uitleg soorten reading

Telefonische reading
Wil je graag snel een antwoord op je vragen kies dan voor een telefonische reading

Een telefonische reading is wat korter en dat betekent dat het op kortere termijn mogelijk is om deze reading te doen, meestal binnen twee weken na je aanvraag. Wil je graag een telefonische reading? Geef dan aan op welke moment je tijd en ruimte hebt in de komende weken en geef ook meteen je volledige naam, adres, email-adres en telefoonnummer door.

Dan kan Marianne je snel en gemakkelijk bereiken voor het maken van een afspraak en voor de nota die na afloop naar je wordt gemaild. De kosten zijn 100 euro per uur, excl. btw. De reading duurt tussen een half uur en een uur. Op het afgesproken tijdstip bel je Marianne op (06 4298 2383) en je spreekt kort met haar door wat je achtergrond is en wat je vragen zijn. Daarna start Marianne met de reading en met de opname van de reading. Je krijgt direct na de reading het geluidsbestand via WhatsApp en je betaalt de reading via een tikkie.

Aurareading
Inzicht in je huidige situatie en de weg die voor je ligt

Een aurareading consult kan op allerlei manieren vorm krijgen, zowel via zoom als telefonisch. Afhankelijk van je vraag of je vragen duurt de reading een half uur tot een uur of soms langer. In alle gevallen heb je een kort gesprek van tevoren waarin je aangeeft wie je bent, wat je achtergrond is en wat je vragen zijn. Daarna doet Marianne de reading en neemt deze op zodat je het later nog eens rustig af kunt luisteren.

In de reading besteedt Marianne aandacht aan jou, wie je werkelijk bent en wat je hier op aarde komt doen, juist in deze bijzondere tijd. Ze leest eerst kort je zielendoel, dan je energieveld en de belangrijkste processen in jouw leven op dit moment. Ze geeft daarbij antwoord op de vragen: wat kom je hier doen, hoe gaat het met je, hoe laat je energie zich zien, wat is er gaande op een dieper niveau en wat heb je nodig?
Een readingconsult duurt meestal één uur tot anderhalf uur en kost 120 euro per uur, exclusief btw.

Soul Purpose reading
Marianne is gespecialiseerd in het lezen van je ‘Soul Purpose’, oftewel je levensthema. Wat kom jij in dit leven doen op aarde?

Een uitgebreid aurareading consult vindt online plaats via zoom, waarbij we zowel visueel als audio contact met elkaar hebben. In deze soul purpose reading besteedt Marianne veel aandacht aan jou, wie je werkelijk bent, wat je vaardigheden zijn en waarvoor je hier bent, juist in deze bijzondere tijd. Marianne leest naast je zielendoel, je energieveld en de belangrijkste processen van dit moment via de chakra’s die oplichten. Het consult begint met een kort gesprek. Daarna volgt de reading die wordt opgenomen en binnen een week via de mail naar je toegestuurd, zodat je het rustig nog eens kunt afluisteren. Een online readingconsult voor een soul purpose reading duurt één tot anderhalf uur en kost 120 euro per uur, exclusief btw. Na verloop van tijd kun je na deze algemene reading altijd een vervolgreading aanvragen over jouw processen van nu of bepaalde vragen in je leven op dit moment en hoe je hier concreet mee om kunt gaan.

Reading op afstand

Voor ieder onderwerp kun je om een ‘reading op afstand’ vragen. Daarmee wordt bedoeld dat Marianne de reading doet zonder dat ze op dat moment direct contact met jou heeft. Het heeft wel de voorkeur om eerst even samen te bellen en jouw situatie en vragen kort door te spreken. Marianne doet de reading dan binnen twee weken na het telefoongesprek en stuurt je de geluidsfile van de reading toe via de mail.
Een reading op afstand duurt meestal een half uur tot maximaal een uur en het tarief is 100 euro per uur, exclusief btw.

De tijd van het telefoongesprek vooraf wordt ook meegerekend in het eindbedrag. Je kunt van tevoren een tijdsindicatie aangeven voor de maximale lengte van de reading die je wenst, of een maximaal bedrag. Voor deze readingvorm kun je Marianne het handigste eerst je vragen mailen via mail@itaka.nl, ze heeft dan vast een indruk van je wensen en ze heeft dan ook je mailadres om het geluidsbestand van de reading te kunnen mailen. Zet ook je adresgegevens in de mail zodat die op de nota kunnen. Je ontvangt de nota ook via de mail, direct na de reading.

Readingconsult met een speciale reading
Gezondheid, familie, werk, overleden persoon, e.d.

Het is ook mogelijk een speciale aurareading aan te vragen. Dit kan zijn een reading op: gezondheid, een familielid, ouder-kind relatie, je werk (wanneer je een eigen bedrijf hebt wordt het een bedrijfsreading, zie hieronder), een overleden persoon, je huis en omgeving, etc. Voor het readen van andere personen, zoals een partner of een kind is toestemming van deze persoon nodig. Voor het readen van een overleden persoon is een foto fijn.

Bij een speciale reading worden andere elementen gelezen, maar de gang van zaken is vergelijkbaar met een gewone reading. Marianne leest kort je zielendoel, een overzicht van je roos en ze zal daarna je speciale vraag en het onderwerp uitdiepen.

Het consult voor een speciale aurareading duurt één tot anderhalf uur en kost 120 euro per uur, exclusief btw.

Readingconsult voor een relatiereading
Bij voorkeur nemen jullie samen deel aan de zoom-meeting en deze reading kan alleen plaatsvinden met toestemming van je partner

Een relatiereading is een bijzondere reading met veel diepgang die inzicht kan geven in de thema’s die in de relatie spelen en in de reden van jullie samen zijn. Waarom zijn jullie samen? En is het mogelijk dat dit proces op een geven moment klaar is?  Of juist niet? Marianne leest van jullie allebei de roos, de rozen van jullie ouders en de thema’s die jullie ouders hebben ingebracht in jullie relatie, de dynamiek tussen jullie, het relatiecontract in Akasha en de flow in de relatie. Waar beweegt het naartoe en wat is er nodig? Eventuele kinderen kunnen ook kort worden gelezen, dan is het handig om een foto te laten zien van hen. Het consult voor een relatiereading duurt anderhalf tot twee uur en kost 120 euro per uur, exclusief btw.

Readingconsult voor een bedrijfsreading
Hoe staat jouw bedrijf ervoor in deze uitdagende tijd? Zijn er nieuwe mogelijkheden en wat is er nodig?

Alle belangrijke onderdelen en invalshoeken van jouw bedrijf komen in de reading aan de orde met speciale aandacht voor de situatie van dit moment. Misschien zoek je naar een nieuwe focus om je nu op te gaan richten of zijn er nieuwe mogelijkheden voor jou, als ondernemer. Marianne leest eerst kort jouw levensthema, oftewel je ‘Soul Purpose’ en de belangrijkste thema’s van jou in het nu. Daarna jouw bedrijf op dit moment: producten en diensten, mogelijkheden, zichtbaarheid, omzet, klantenbinding, bedrijfsklimaat, personeel, organisatieprincipe, producten, locatie en omgeving. Vervolgens gaat het om de dynamiek tussen jou en het bedrijf. Wat is er nodig, welke stroom kan er ontstaan, hoe kun jij dit in de praktijk vorm geven. Met speciale aandacht voor de huidige situatie, de nieuwe financiële stromen en samenwerking en communicatie met collega’s en medewerkers.

Het consult voor een bedrijfsreading duurt anderhalf tot twee uur en kost 120 euro per uur, exclusief btw. Een bedrijfsreading voor een groot bedrijf met meer dan tien mensen in dienst kost 240 euro per uur, exclusief btw.

Healingconsult

Ook het consult met een healing en een korte reading vindt online plaats of, in uitzonderlijke gevallen, in Wageningen. De nadruk ligt hierbij vooral op jouw proces en behoefte. Het consult zal interactiever zijn dan een gewone reading. Meestal is een uur voldoende, maar omdat processen zich niet laten sturen en opjagen is het handig om anderhalf uur tijd te reserveren. Het consult begint met een kort gesprek waarin we samen je vragen bespreken. Daarna kun je ontspannen in de omgeving waar je je bevindt en kijkt Marianne in een korte reading naar de algemene processen en relevante vragen in je leven op dit moment, dit kunnen ook gezondheidsvragen en emotionele vragen zijn. Terwijl jij lekker blijft zitten of liggen geeft Marianne je een interactieve healing, die is toegespitst op dat wat er nodig is en wat naar boven is gekomen in de voorafgaande reading. Soms vraagt Marianne ik je om tijdens de healing bij jezelf naar binnen te gaan, met je ogen dicht en ze ondersteunt jou en het proces door je hardop sprekend te begeleiden en energetisch met je samen te werken. Samen afstemmen, ernaar kijken en healen werkt vaak heel goed en direct.

Na deze healing ronden we het consult af en krijg je de opnames van zowel de korte reading als van het healinggedeelte toegestuurd. Een healingconsult kost 120 euro per uur, exclusief btw.