Reading stop

Reading consulten bij Marianne van der Schilden – reading also in English.
Locatie:
Utrechtseweg 131, 6871 DR Renkum, tijdelijk niet in gebruik
Voorlopig: Readingen online en op afstand
Informatie: 06-42982383, mail@itaka.nl

Op dit moment heeft Marianne geen ruimte voor nieuwe individuele readingen. Tot de zomer van 2022 doet ze af en toe korte readingen voor vaste klanten of kleine vragen.
Wat is een reading?
Naast een materieel lichaam heb je een lichtlichaam, oftewel aura, dit bevat alle informatie over jou in een subtiele energetische vorm. Iedereen kan deze informatie lezen, maar een goede reader is hierin getraind en zal dit neutraal en liefdevol doen. Readen is eigenlijk een soort ‘voorlezen uit jouw boek’, de informatie is allemaal aanwezig en de reader zoekt zijn weg naar de juiste hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen. In het etherische domein is tijd en ruimte niet relevant, vandaar dat de informatie in je aura hier ook minder aan gebonden is en het verleden zich op dezelfde manier laat lezen als het heden. Zelfs de flow van de energie, dus waar het naartoe beweegt, is te lezen. Dit maakt het ook mogelijk om ‘op afstand’ te lezen, mits een goede afstemming op jouw aura tot stand komt.

Waarom zou je een reading laten doen?
Jij bevindt je ‘in’ je eigen boek en misschien wel op een moment dat er veel tegelijk gebeurt en dit veel in je oproept. Dan is het lastig om zowel je processen en emoties van dit moment te verwerken als het grotere overzicht over je leven te behouden. Doordat je onderdeel bent van het hele gebeuren zie je je het van binnenuit en kun je behoorlijk in de war raken. Dit kan je een moedeloos en doelloos gevoel geven. De reader is neutraal en ziet jouw leven en processen van een afstandje en kan daardoor rustig en gestructureerd orde scheppen in de informatie. Bovendien ziet de reader welke thema’s belangrijk zijn en welke misschien wat minder relevant, zodat voor jou de focus in je leven weer helderder wordt. Over het algemeen geeft een reading je inzicht in je levensthema en je processen van dit moment en dat geeft rust. Vaak maakt het alles zachter en gemakkelijker te accepteren.

Marianne als reader
Marianne is erg helder vanuit zichzelf, dat betekent dat ze veel aanleg heeft voor helder waarnemen en dus ook voor het readen van een mens. Ze doet dit al meer dan twintig jaar en heeft meer dan tweeduizend readingen gedaan. Op een liefdevolle en neutrale wijze kan ze verwoorden wat je in jouw aura leest. De informatie kan diep gaan, is van hoge kwaliteit en vaak is het ‘veel’. Daarom is het fijn dat iedere reading wordt opgenomen en je het later nog eens rustig kunt afluisteren.
Marianne is sterk verbonden met deze tijd op aarde en alle processen die hier nu gaande zijn. Jij bent op dit moment hier op aarde met een speciale reden, met een eigen afspraak, die relevant is voor het geheel, hoe bescheiden het ook lijkt soms. Marianne is gespecialiseerd in het lezen van jouw speciale taak op aarde, oftewel je ‘soul purpose’, dit doet ze in de soul purpose reading. Wil je een reading die helemaal is toegespitst op een bepaald onderwerp zoals gezondheid, werk, een overleden persoon, familie, je huis en omgeving, e.d., dan krijg je een speciale aurareading, hiervoor gelden andere tarieven, zoals in onderstaand overzicht is aangegeven.
Je kunt ook vragen om een bedrijfsreading of een relatiereading, hiervoor gelden weer andere tarieven, fijn als je dit duidelijk van tevoren aangeeft!

Itaka biedt op dit moment de volgende readingen aan:

Soul purpose reading
Marianne is gespecialiseerd in het lezen van je ‘Soul Purpose’ oftewel je levensthema. Wat kom jij in dit leven doen op aarde?
Een soul purpose reading consult duurt ruim een uur en kan online plaatvinden via zoom waarbij we zowel visueel als audio contact met elkaar hebben. In deze soul purpose reading besteedt Marianne veel aandacht aan jou, wie je werkelijk bent, wat je vaardigheden zijn en waarvoor je hier bent, juist in deze bijzondere tijd. Marianne leest je zielendoel, je roos, je energieveld en de belangrijkste processen van dit moment via de chakra’s die oplichten. Het consult begint met een kort gesprek. Daarna volgt de reading van ca. een uur. De reading wordt opgenomen en krijg je binnen een week via de mail toegestuurd zodat je het rustig nog eens kunt afluisteren. Het online readingconsult duurt maximaal vijf kwartier en kost € 100,- excl. btw.
Na deze algemene reading kun je altijd een vervolgreading aanvragen over jouw processen van nu of bepaalde vragen in je leven op dit moment en hoe je hier concreet mee om kunt gaan. Je kunt ook een reading aanvragen over een specifiek onderwerp zoals werk, gezondheid, familie, etc. Dit kan zowel online of op afstand.

Readingconsult met een speciale reading
Gezondheid, familie, werk, overleden persoon, e.d.
Het is ook mogelijk een speciale aurareading aan te vragen. Dit kan zijn een reading op: gezondheid, een familielid, ouder-kind relatie, je werk (wanneer je een eigen bedrijf hebt wordt het een bedrijfsreading, zie hieronder), een overleden persoon, je huis en omgeving, etc.. Voor het readen van andere personen zoals een partner of een kind is toestemming van deze persoon nodig. Voor het readen van een overleden persoon is een foto fijn, die kun je via de camera laten zien of misschien scannen en emailen.
Bij een speciale reading worden andere elementen gelezen, maar de gang van zaken is vergelijkbaar met een gewone reading. Marianne leest kort je zielendoel, een overzicht van je roos en ze zal daarna je speciale vraag en het onderwerp uitdiepen.
Het consult voor een speciale aurareading duurt maximaal twee uur en kost € 150,- excl. btw.

Readingconsult voor een relatiereading
Bij voorkeur nemen jullie samen deel aan de zoom-meeting en deze reading kan alleen plaatsvinden met toestemming van je partner
Een relatiereading is een bijzondere reading met veel diepgang die inzicht kan geven in de thema’s die in de relatie spelen en in de reden van jullie samen zijn. Waarom zijn jullie samen? En is het mogelijk dat dit proces op een geven moment klaar is?  Of juist niet? Marianne leest van jullie allebei de roos, de rozen van jullie ouders en de thema’s die jullie ouders hebben ingebracht in jullie relatie, de dynamiek tussen jullie, het relatiecontract in Akasja en de flow in de relatie. Waar beweegt het naartoe en wat is er nodig? Eventuele kinderen kunnen ook kort worden gelezen, eventueel handig om een foto te laten zien van hen.
Het consult voor een relatiereading duurt twee uur en kost € 185,- excl. btw.
Heb je net iemand ontmoet of ben je op zoek naar een relatie dan biedt Marianne hiervoor speciale kortere readingen aan, klik hier voor meer informatie.

Readingconsult voor een bedrijfsreading
Hoe staat het bedrijf ervoor, zijn er specifieke speerpunten of misschien problemen en wat is er nodig.
Alle belangrijke onderdelen en invalshoeken van het bedrijf komen in de reading aan de orde met speciale aandacht voor de vraag of vragen die jij hebt. Misschien zoek je naar een nieuwe focus of zijn er andere veranderingen gaande of problemen.
Marianne leest eerst kort jouw soul purpose en de belangrijkste thema’s van jou in het nu. Dan het bedrijf op dit moment: zichtbaarheid, omzet, klantenbinding, bedrijfsklimaat, personeel, organisatieprincipe, producten, locatie en omgeving. Vervolgens gaat het om de dynamiek tussen jou en het bedrijf. Dat wat er nodig is, welke stroom er kan ontstaan, hoe jij dit in de praktijk vorm kan geven. Met speciale aandacht voor financiële stromen en eventuele conflicten tussen mensen in en om het bedrijf en wat hierbij nodig is.
Het consult voor een bedrijfsreading duurt maximaal twee uur. Voor een ZZP bedrijf kost het € 150,- excl. btw. De kosten voor de reading van een bedrijf met meerdere personeelsleden (totaal maximaal tien mensen in het bedrijf) zijn € 250,- excl. btw. Een bedrijfsreading voor een groot bedrijf met meer dan tien mensen in dienst en een hoge omzet kost € 500,- excl btw.

Reading op afstand
Voor ieder onderwerp kun je om een ‘reading op afstand’ vragen. Daarmee wordt bedoeld dat Marianne de reading doet zonder dat ze op dat direct contact met jou heeft. Het heeft wel de voorkeur om eerst even samen te bellen en jouw situatie en vragen samen kort door te spreken. Marianne doet de reading dan binnen twee weken na het telefoongesprek en stuurt je de geluidsfile van de reading toe via de mail.
De tarieven voor een reading op afstand zijn als volgt:
€ 25,- voor 15 minuten
€ 45,- voor 15 tot 30 minuten
€ 65,- voor 30 tot 45 minuten
€ 80,- voor 45 tot 60 minuten
voor de rest van de tijd kost het € 1,35 per minuut. De tijd van het telefoongesprek vooraf wordt ook meegerekend. Deze bedragen zijn excl. btw. Je kunt van tevoren een tijdsindicatie aangeven voor de maximale lengte van de reading die je wenst of een maximumtijd.
Voor deze readingvorm kun je Marianne het handigste meteen je vragen mailen, ze heeft dan vast een indruk van je wensen en je mailadres om het geluidsbestand naartoe te mailen. Zet ook je adresgegevens in de mail zodat die op de nota kunnen, die je ook via de mail ontvangt direct na de reading.

Healingconsult
Ook dit consult met een healing en een korte reading duurt vind nu online plaats. De nadruk ligt hierbij vooral op jouw proces en behoefte en het consult zal interactiever zijn dan een gewone reading. Meestal is een uur voldoende, ca. een uur. Het consult begint met een kopje thee en een kort gesprek. Daarna ga je liggen op de massagetafel met een dekentje als je dat wilt. Ik begin dan met je zachtjes aanraken en readen wat je lichaam vertelt op plekken die aandacht vragen. In deze reading kijk ik naar algemene processen en relevante vragen in je leven op dit moment, dit kunnen ook gezondheidsvragen en emotionele vragen zijn.
Terwijl jij lekker blijft liggen geef ik je hierop aansluitend een healing die is toegespitst op dat wat er nodig is aan de hand van de informatie die net is gelezen. Tijdens deze healing lig je ontspannen op de tafel en praten we geen van beide.
Dan drinken we nog even thee of water en praten we nog even na en ronden het consult af.
Een healingconsult kost € 75,- per uur. excl. btw.

Privéles door Marianne
Ben jij hooggevoelig? Anders dan anderen? Voel je je niet altijd thuis op aarde?
Misschien kun je eigenlijk heel veel, maar kun je niet benoemen wat dan precies. Zoek je naar je eigen vorm en zuiverheid hierin. Welke stap je nu te zetten hebt en hoe. Marianne geeft je een begeleidingstraject dat helemaal is toegespitst op jou, je soul purpose en jouw specifieke potentieel aan vaardigheden. Door deze transformatiestap te zetten kun je je zielendoel beter gaan manifesteren.
Bij voorkeur begin je dit traject met een soul purpose reading door Marianne, daaruit blijkt vanzelf wat je hier op aarde komt doen, waar je nu zit en welke vaardigheid van jou een ontwikkelstap nodig heeft. De begeleiding wordt hierop toegespitst en we overleggen dit samen. Ook of we dit in één vervolgsessie gaan aanpakken of twee of misschien nog meer. Jij bent helemaal vrij om hierin te kiezen en zelf mee te voelen wat bij je past.
Iedere begeleidingssessie duurt 2 uur en kost € 150,- excl. btw. We hebben dan voldoende tijd om helemaal contact te maken met jouw diepere essentie en de energie om te zetten. In iedere sessie doe ik een korte reading van jou, je proces en waar je op dat moment zit. Tijdens de les kijk ik ook mee wat er op energetisch niveau gebeurt.
Voor vragen over deze speciale transformatiebegeleiding kun je bellen of mailen naar Marianne mail@itaka.nl of 06-42982383.