Readingen

Reading consulten bij Marianne van der Schilden – reading also in English.
Readingen online en op afstand
Informatie: 06-42982383, mail@itaka.nl

Wat is een reading?
Naast een materieel lichaam heb je een lichtlichaam, oftewel aura, dit bevat alle informatie over jou in een subtiele energetische vorm. Iedereen kan deze informatie lezen, maar een goede reader is hierin getraind en zal dit neutraal en liefdevol doen. Readen is eigenlijk een soort ‘voorlezen uit jouw boek’, de informatie is allemaal aanwezig en de reader zoekt zijn weg naar de juiste hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen. In het etherische domein is tijd en ruimte niet relevant, vandaar dat de informatie in je aura hier ook minder aan gebonden is en het verleden zich op dezelfde manier laat lezen als het heden. Zelfs de flow van de energie, dus waar het naartoe beweegt, is te lezen. Dit maakt het ook mogelijk om ‘op afstand’ te lezen, mits een goede afstemming op jouw aura tot stand komt.

Waarom zou je een reading laten doen?
Jij bevindt je ‘in’ je eigen boek en misschien wel op een moment dat er veel tegelijk gebeurt en dit veel in je oproept. Dan is het lastig om zowel je processen en emoties van dit moment te verwerken als het grotere overzicht over je leven te behouden. Doordat je onderdeel bent van het hele gebeuren zie je je het van binnenuit en kun je behoorlijk in de war raken. Dit kan je een moedeloos en doelloos gevoel geven. De reader is neutraal en ziet jouw leven en processen van een afstandje en kan daardoor rustig en gestructureerd orde scheppen in de informatie. Bovendien ziet de reader welke thema’s belangrijk zijn en welke misschien wat minder relevant, zodat voor jou de focus in je leven weer helderder wordt. Over het algemeen geeft een reading je inzicht in je levensthema en je processen van dit moment en dat geeft rust. Vaak maakt het alles zachter en gemakkelijker te accepteren.

Marianne als reader
Marianne is erg helder vanuit zichzelf, dat betekent dat ze veel aanleg heeft voor helder waarnemen en dus ook voor het readen van een mens. Ze doet dit al meer dan twintig jaar en heeft meer dan tweeduizend readingen gedaan. Op een liefdevolle en neutrale wijze kan ze verwoorden wat je in jouw aura leest. De informatie kan diep gaan, is van hoge kwaliteit en vaak is het ‘veel’. Daarom is het fijn dat iedere reading wordt opgenomen en je het later nog eens rustig kunt afluisteren.
Marianne is sterk verbonden met deze tijd op aarde en alle processen die hier nu gaande zijn. Jij bent op dit moment hier op aarde met een speciale reden, met een eigen afspraak, die relevant is voor het geheel, hoe bescheiden het ook lijkt soms. Marianne is gespecialiseerd in het lezen van jouw speciale taak op aarde, oftewel je ‘soul purpose’, dit doet ze in de soul purpose reading. Wil je een reading die helemaal is toegespitst op een bepaald onderwerp zoals gezondheid, werk, een overleden persoon, familie, je huis en omgeving, e.d., dan krijg je een speciale aurareading, hiervoor gelden andere tarieven, zoals in onderstaand overzicht is aangegeven.
Je kunt ook vragen om een bedrijfsreading of een relatiereading, hiervoor gelden weer andere tarieven, fijn als je dit duidelijk van tevoren aangeeft!

Itaka biedt op dit moment de volgende readingen aan:

Soul purpose reading

Marianne is gespecialiseerd in het lezen van je ‘Soul Purpose’ oftewel je levensthema. Wat kom jij in dit leven doen op aarde?
Een aurareading consult duurt anderhalf uur en vindt online plaats via zoom of live in Wageningen. In deze soul purpose reading besteedt Marianne veel aandacht aan jou, wie je werkelijk bent, wat je vaardigheden zijn en waarvoor je hier bent, juist in deze bijzondere tijd. Marianne leest je zielendoel, je roos, je energieveld en de belangrijkste processen van dit moment via de chakra’s die oplichten. Het consult begint met een kort gesprek. Daarna volgt de reading die wordt opgenomen en die je na afloop via de mail krijgt toegestuurd, zodat je het rustig nog eens kunt afluisteren. Het online readingconsult duurt anderhalf uur en kost € 126,- excl. btw. Na deze algemene reading kun je altijd een vervolgreading aanvragen over jouw processen van nu of bepaalde vragen in je leven op dit moment en hoe je hier concreet mee om kunt gaan.

Readingconsult met een speciale reading

Gezondheid, familie, werk, overleden persoon, e.d.
Het is ook mogelijk een speciale aurareading aan te vragen. Dit kan zijn een reading op: gezondheid, een familielid, ouder-kind relatie, je werk (wanneer je een eigen bedrijf hebt wordt het een bedrijfsreading, zie hieronder), een overleden persoon, je huis en omgeving, etc.. Voor het readen van andere personen zoals een partner of een kind is toestemming van deze persoon nodig. Voor het readen van een overleden persoon is een foto fijn, die kun je via de camera laten zien of misschien scannen en emailen.
Bij een speciale reading worden andere elementen gelezen, maar de gang van zaken is vergelijkbaar met een gewone reading. Marianne leest kort je zielendoel, een overzicht van je roos en ze zal daarna je speciale vraag en het onderwerp uitdiepen.
Het consult voor een speciale aurareading duurt maximaal twee uur en kost € 168,- excl. btw.

Readingconsult voor een relatiereading

Bij voorkeur nemen jullie samen deel aan de zoom-meeting en deze reading kan alleen plaatsvinden met toestemming van je partner
Een relatiereading is een bijzondere reading met veel diepgang die inzicht kan geven in de thema’s die in de relatie spelen en in de reden van jullie samen zijn. Waarom zijn jullie samen? En is het mogelijk dat dit proces op een geven moment klaar is?  Of juist niet? Marianne leest van jullie allebei de roos, de rozen van jullie ouders en de thema’s die jullie ouders hebben ingebracht in jullie relatie, de dynamiek tussen jullie, het relatiecontract in Akasja en de flow in de relatie. Waar beweegt het naartoe en wat is er nodig? Eventuele kinderen kunnen ook kort worden gelezen, eventueel handig om een foto te laten zien van hen.
Het consult voor een relatiereading duurt twee uur en kost € 200,- excl. btw.
Heb je net iemand ontmoet of ben je op zoek naar een relatie dan biedt Marianne hiervoor speciale kortere readingen aan, klik hier voor meer informatie.

Readingconsult voor een bedrijfsreading

Hoe staat jouw bedrijf ervoor in deze uitdagende tijd? Zijn er nieuwe mogelijkheden en wat is er nodig?
Alle belangrijke onderdelen en invalshoeken van jouw bedrijf komen in de reading aan de orde met speciale aandacht voor de situatie van dit moment. Misschien zoek je naar een nieuwe focus om je nu op te gaan richten of zijn er nieuwe mogelijkheden voor jou, als ondernemer. Marianne leest eerst kort jouw levensthema, oftewel je ‘soul purpose’ en de belangrijkste thema’s van jou in het nu. Dan het bedrijf op dit moment: producten en diensten, mogelijkheden, zichtbaarheid, omzet, klantenbinding, bedrijfsklimaat, personeel, organisatieprincipe, producten, locatie en omgeving. Vervolgens gaat het om de dynamiek tussen jou en het bedrijf. Dat wat er nodig is, welke stroom er kan ontstaan, hoe jij dit in de praktijk vorm kan gaan geven. Met speciale aandacht voor de huidige situatie, de nieuwe financiële stromen en samenwerking en communicatie met collega’s en medewerkers. Het consult voor een bedrijfsreading duurt twee uur en kost € 168,- excl. btw, voor een ZZP-bedrijf. De kosten voor de reading van een bedrijf met meerdere personeelsleden (totaal maximaal tien mensen in het bedrijf) zijn € 250,- excl. btw. Een bedrijfsreading voor een groot bedrijf met meer dan tien mensen in dienst en een hoge omzet kost € 500,- excl btw.

Reading op afstand

Voor ieder onderwerp kun je om een ‘reading op afstand’ vragen. Daarmee wordt bedoeld dat Marianne de reading doet zonder dat ze op dat direct contact met jou heeft. Het heeft wel de voorkeur om eerst even samen te bellen en jouw situatie en vragen samen kort door te spreken. Marianne doet de reading dan binnen twee weken na het telefoongesprek en stuurt je de geluidsfile van de reading toe via de mail.
De tarieven voor een reading op afstand zijn excl. btw:
€ 25,- voor maximaal 20 minuten
€ 40,- voor maximaal 30 minuten
€ 55,- voor maximaal 40 minuten
€ 70,- voor maximaal 50 minuten
€ 84,- voor maximaal 60 minuten
voor eventuele extra tijd (wanneer de reading langer dan uur duurt) kost het € 1,4 per minuut. De helft van de tijd van het telefoongesprek vooraf wordt ook meegerekend in het eindbedrag. Deze bedragen zijn excl. btw. Je kunt van tevoren een tijdsindicatie aangeven voor de maximale lengte van de reading die je wenst, of een maximaal bedrag.
Voor deze readingvorm kun je Marianne het handigste meteen je vragen mailen, ze heeft dan vast een indruk van je wensen en ze heeft dan ook vast je mailadres om het geluidsbestand van de reading naartoe te mailen. Zet ook je adresgegevens in de mail zodat die op de nota kunnen, die je ook via de mail ontvangt direct na de reading.

Healingconsult

Ook dit consult met een healing en een korte reading duurt vind nu online plaats of in Wageningen. De nadruk ligt hierbij vooral op jouw proces en behoefte en het consult zal interactiever zijn dan een gewone reading. Meestal is een uur voldoende, maar omdat processen zich niet laten sturen en opjagen is het handig om anderhalf uur tijd te reserveren. Het consult begint met een kort gesprek waarin we je vragen bespreken. Daarna kun je ontspannen in de omgeving waar je je bevindt en kijk ik in een korte reading naar de algemene processen en relevante vragen in je leven op dit moment, dit kunnen ook gezondheidsvragen en emotionele vragen zijn. Terwijl jij lekker blijft zitten of liggen geef ik je hierop aansluitend een interactieve healing, die is toegespitst op dat wat er nodig is en wat naar boven is gekomen in de voorafgaande reading. Meestal vraag ik je bij de healing om zelf naar binnen te gaan met je ogen dicht en ondersteun ik jou en het proces door je hardop te begeleiden en energetisch met je samen te werken. Samen afstemmen, ernaar kijken en healen werkt vaak heel goed en direct. Na deze healing ronden we het consult af en krijg je de opnames van zowel de korte reading als van het healinggedeelte toegestuurd. Een healingconsult kost € 84,- per uur excl. btw.