Samenwerken met de slechteriken

De situatie op aarde op dit moment is niet best, in een eerdere blog heb ik het zelfs de derde wereldoorlog genoemd. Wanneer je zoiets beweert ben je al snel een aanhanger van ‘conspiracy theorieën’, een beetje belachelijk persoon met een ruime fantasie en wilde ideeën. Net zoiets als een ufo-gekkie. Tsja, het zij dan maar zo. Doe je mee? Zullen we verder kijken dan onze neus lang is? Ik ben namelijk niet alleen en veel zeer ontwikkelde en bewuste mensen hebben inmiddels ontdekt dat er iets goed mis is met het evenwicht op aarde, de balans is verstoord op alle fronten. Er lijkt een soort alomtegenwoordige partij te zijn die macht uitoefent op alle onderdelen van de samenleving. Hierbij is niet alleen sprake van macht uitoefenen, maar van machtsmisbruik, onderdrukking en feitelijk zelfs genocide.

Heftig om je dat te realiseren. Moeilijk om te accepteren. Blijkbaar heeft deze partij geen last van een geweten of van een soort van humane ethiek. De code van artsen ‘do no harm’ is hen onbekend, of ze vinden dat volstrekt oninteressant. Ik spreek van een alomtegenwoordige partij, als een soort magische overal aanwezige kracht. ‘Big brother is watching you’ uitgebreid met ‘big brother is supressing you’. Deze macht bepaalt wat je wel en niet mag doen, vinden, zeggen. En als je teveel zegt wordt je afgeremd, zoals artsen die informatie naar buiten brengen over natuurlijke medicijnen die tornen aan de inkomsten en macht van de grote medicijnenfabrikanten. Veel mensen die serieus met nulpuntsenergie bezig zijn of zijn geweest zijn ook gestopt, soms met direct geweld. Zo zijn er veel voorbeelden en hier worden veel artikelen en boeken over geschreven op dit moment. Een soort uur van de waarheid en de waarheid sijpelt langzaam door de dikke mist van de illusie waarin we leven.
Wie zijn de slechteriken?
Wie zijn nu eigenlijk degenen die die grote macht uitoefenen op aarde? In de vele berichten die circuleren worden allerlei partijen genoemd en krijgen ze allerlei benamingen. Ik noem een aantal namen: de Kabal, de Illuminatie, de Satanisten, de Matrix, de bankiers, de Rockefellers en co., de Archonten, de Draconiers, de Reptillians, de Deep state, de vrijmetselaars, etc. en er zijn vast nog meer namen te noemen. Hoe noem jij ze? Ik vind het zelf lastig om één partij te noemen en neer te zetten als zondebok. Hoewel ik wel zelf ervaar dat er tegenkracht wordt uitgeoefend. Deze op aarde actieve partij heeft blijkbaar inderdaad de macht om veel te zien en te weten en ook om effectief tegen te werken. Blijkbaar hebben ze beschikking over zeer geavanceerde technologische wapens die ook energieën kunnen beïnvloeden.
Dat is nogal wat en het maakt dat je je misschien nietig en machteloos gaat voelen. Het goede nieuws is dat dit beslist niet waar is. De macht ligt bij jou en mij. Wij bezitten zelf het krachtigste wapen, namelijk ‘creatievermogen’. Hier kom ik zo op terug.
Verschillende soorten mensen
In mijn beleving, zoals ik het zie in readingen en visioenen, zijn er verschillende soorten mensen op aarde op dit moment. Ik zie drie groepen, de computermensen, de aardemensen en de bronmensen. In aanleg zijn het allemaal humanoïden met gelijksoortige bouwstenen en DNA, maar twee soorten hebben iets extra’s, zie het maar als een extra genetische code. De eerste soort die iets extra’s heeft noem ik de computermensen, die hebben een artificieel deel in hun systeem dat alle basale gevoelens beïnvloedt. Ze reageren op gevoelsniveau als machines, volstrekt logisch en rechtlijnig en zonder dieper gevoel. Ze lijken gedreven te worden door een beperkt scala van primaire gevoelens zoals boosheid, lust, trots, overwinning, etc. Ze hebben dus wel een sterke drive om zich te laten gelden en successen te boeken, maar daarbij geen hinder van zoiets als een geweten of van enige empathie. Zie hier de golf van narcisten en psychopaten die ons overspoeld lijkt te hebben. Echte slechteriken!
Hun agenda
Deze groep, die inmiddels ongeveer een derde van onze populatie beslaat, heeft een volkomen andere agenda dan ‘wij’. En wij vinden dat ‘slecht’. Inderdaad kun je stellen dat deze groep zich niet bepaald conformeert aan kosmische wetten van ‘goedheid’, genocide is waarschijnlijk nergens in de kosmos een geoorloofde praktijk. In die zin zijn ze losgeslagen en zijn hun praktijken uit de hand gelopen. Maar bekijk het eens van hun kant. Zij worden gedreven door hun eigen impulsen en hun gezamenlijke wens is om een overzichtelijke wereld te creëren. Een wereld, met levende have, die zich voorspelbaar gedraagt, met steeds herhalende cycli, zo controleerbaar mogelijk. Bij dit streven naar een onveranderlijke wereld moeten dus alle impulsen voor veranderingen direct worden gedoofd. Binnen hun eigen groep doen ze het dan juist ‘goed’. Goed en slecht zijn tot op zekere hoogte subjectieve begrippen. In ieder geval is gebleken dat ze erg goed zijn in wat ze doen, namelijk macht uitoefenen, alles onder controle brengen en alle ongewenste initiatieven stil leggen. Ze zijn zelfs zo goed in wat ze doen dat ze de overhand hebben gekregen, het machtsevenwicht is een heel eind naar hun kant verschoven. En nu beginnen wij het pas te zien.
Wie zijn wij
En dan is er nog een groep met iets extra’s, een andere groep, de groep van de bronmensen. Deze mensen hebben het vermogen om te creëren in zich. En dat vermogen betreft alles wat zich manifesteert. Alles! Dus ook de computermensen. Het lastige is dat wij bronmensen ons niet herinneren wie we zijn, waartoe we in staat zijn en wat het doel van onze aanwezigheid op aarde ook alweer was. Heel slim van de computermensen om ons geheugen te wissen en er andere programma’s voor in de plaats te brengen. Dat noemen wij overtuigingen, zelfs waarden en normen. Verplaats je eens in hen, want van hen uit bekeken hanteren ze heel effectieve strategieën om het leven op aarde langzaam aan banden te leggen. Maar wat doen wij ondertussen? Want we kunnen worden beïnvloed, verdoofd, vergiftigd en onderdrukt, maar diep van binnen roept onze ziel om aandacht. Die ziel is onaantastbaar, dat is ook een kosmische wet. Onze grootste zwakte schuilt in het feit dat we ons onvoldoende realiseren dat er niets met ons kan gebeuren zonder onze toestemming. Kortom wij laten het vrijwillig gebeuren en we werken er zelfs aan mee. ergens hebben we de macht over onze eigen levens en het welzijn van de aarde uit handen gegeven, overgedragen aan de computermens. En hier ligt de oplossing! Als iets niet simpel is dan is het niet goed. En dit is in feite heel simpel. Neem de macht terug. Dat is de weg, die ligt bij jou en mij als individu, als creërend bronmens.
De derde groep
Naast computermensen en bronmensen zie ik nog een derde soort mensen die ik aardemensen noem. Die zijn het zout der aarde, die zorgen dat alles blijft draaien. Zij voorzien in de dagelijkse levensbehoeften, ze verzorgen de gewassen, de zieken, de kinderen. Als zij iets extra’s in hun systeem hebben dan is het hartkracht, niet aflatende liefde voor de aarde en alles wat erop leeft. Deze groep vervult een belangrijke functie in het voortbestaan van de aarde, maar niet zozeer in het veranderen van het geheel, daarvoor is het creatievermogen van de bronmensen nodig.
Terug naar het doel
Waarom zijn er drie soorten mensen op aarde en wie heeft ze hier neergezet? Wat denk jij? Sta je open voor het denkbeeld dat de huidige aarde inderdaad gedeeltelijk een hologram is? En wie heeft dat hologram gemaakt en in werking gesteld? Ik denk dat wij dat zelf hebben gedaan. Wij bronmensen zijn op een gegeven moment in een situatie terecht gekomen waarbij de oorspronkelijke wereld niet meer goed functioneerde. Er was een virus ontstaan en dat hadden we niet tijdig opgemerkt en onderschept. Aangezien wij verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van ons universum hebben we een manier gezocht om het virus alsnog te bestrijden, in een afgegrensde ‘in vitro’ situatie. Dat is deze aarde, een afgegrensd ecosysteem met elementen van de echte aarde en met de virusinfectie. De drie soorten mensen hebben we hierin gebracht als virus bestrijdende krachten. Het was de bedoeling dat we met alle drie de groepen samen het virus onschadelijk zouden maken. En dat is nog steeds de bedoeling. Er is alleen iets mis gegaan, de computermensen zijn een beetje doorgeschoten in het vervullen van hun primaire taak en hebben ons ingezet als werkkrachten binnen hun strategie. Van samenwerken is daardoor geen sprake meer, onze aanwezigheid in deze matrix-aarde is ontaard in een burgeroorlog en het werkelijke doel is naar de achtergrond verdwenen.
Wat is onze taak
Het is de hoogste tijd om terug te keren naar ons uitgangspunt en om ons oorspronkelijke doel alsnog te verwezenlijken. De computermensen zijn enorm krachtig en vindingrijk en kunnen in die zin een geweldige bijdrage leveren. Mits wij onze eigen taak oppakken en de leiding nemen over het project. En dat betekent samenwerken, de krachten bundelen. Maar voor het zover is moeten we ons ontworstelen aan het verdovingsprogramma dat ons weghoudt van onze kracht. Wakker worden ondanks alles en anderen steunen die ook wakker worden. De volgende stap is overleg starten, communicatie, alle drie de partijen uitnodigen om de tafel. En dan communiceren en samenwerken! Samen het virus detecteren, waar zit het precies? Is het misschien het virus dat heeft gemaakt dat de computermensen op hol sloegen? Kunnen ze terugkeren naar hun eigen kernkracht? En wij? Kunnen wij terug keren naar onze kernkracht? Natuurlijk kunnen we dat, misschien kost het nog even tijd om te uit te vinden hoe precies. En dan kunnen we eindelijk onze taak vervullen en een nieuwe aarde creëren, een gezonde aarde. Op dat moment zal het hologram verdwijnen, oplossen en verschijnt Gaia in al haar glorieuze schoonheid. Is dat misschien het paradijs waar we naar verlangen? De moeite waard om voor te gaan.

Marianne van der Schilden