Trainingen

Trainingen

Training 1: Jouw reis door je magische vermogens

Online trainingsmodules voor sensitieve mensen met heldere vermogens

Ben jij anders dan de meeste anderen? Ervaar je de wereld op jouw eigen manier? Heb je het gevoel dat je vanzelf veel waarneemt en weet? Grote kans dat je een van de mensen bent die voorop lopen in het veranderproces op onze aarde. Een proces dat niet door iedereen gezien wordt of op dezelfde manier beleefd. Maar jij ziet het wel en je hebt het gevoel dat je er iets mee moet doen, alsof je echte taak in dit leven nog niet is begonnen. Daarbij ervaar je misschien zelfs een gevoel van urgentie, alsof je nodig bent en aan de slag wil, maar je weet niet waaraan of hoe en je omgeving begrijpt niet waar je het over hebt. In dat geval past de online training ‘Jouw reis door je magische vermogens’ helemaal bij jou. Je kunt de training individueel doen door de video’s te kijken en de oefeningen mee te doen.

In deze tijd verschuift de energie op aarde van ‘overleving’ naar ‘creatie’, oftewel van een materiële naar een energetische oriëntatie. De bekende vaste structuren veranderen in meer bewegelijke organische eenheden. B.v. een gevestigd bedrijf wordt een tijdelijk werkproject, een regering wordt een ‘raad van wijze mensen’, organisaties vormen zich daar waar de mensen en de grondstoffen zijn: lokaal, overzichtelijk, transparant en tijdelijk. Dat betekent dat wij moeten leren omgaan met deze flexibele  manier van leven en deze nieuwe ordening van de maatschappij. Hiervoor zijn wij nu al volop de vermogens aan het openen en ontwikkelen in onszelf. Bijvoorbeeld ons vermogen om helder waar te nemen neemt toe, maar we kunnen ook heel snel nieuwe kennis gaan opnemen via het vermogen tot  ‘superleren’ en we gaan kwantumvelden waarnemen, hiermee werken, creëren en helen.

Onze intuïtie is de sleutel tot deze vermogens en nu is de tijd om optimaal van je intuïtie gebruik te leren maken. In de trainingsmodules van ‘Jouw reis door je magische vermogens’ krijg je instrumenten aangereikt en leer je praktische vaardigheden om je, al aanwezige en toenemende, heldere intuïtieve vermogens nuttig in te kunnen zetten in je dagelijkse leven.

Over energie en intuïtie

Veel vormen van energie kunnen wij met onze gewone zintuigen niet waarnemen. Deze onzichtbare krachten oefenen wel veel invloed op ons uit. Ook mensen zenden voortdurend onbewust energie uit en ontvangen die, zowel positief als negatief. Dankzij ons aangeboren vermogen tot intuïtie zijn wij hier niet weerloos aan overgeleverd. Intuïtief kunnen we namelijk vele vormen van subtiele energie voelen, zien, horen, ruiken en proeven. Ieder mens bezit dit vermogen en is in dit opzicht ‘helder.’ Veel mensen weten dit niet omdat de omgeving hier geen aandacht aan besteedt en je er dus niet mee leert omgaan. Kleine kinderen nemen hun omgeving nog wel sterk intuïtief en ‘helder’ waar, maar het onderwijs richt zich meestal eenzijdig op onze verstandelijke vermogens en niet op het verder ontwikkelen van deze prachtige gave. Terwijl we ons verstandelijk verder ontwikkelen, raakt de intuïtie steeds meer ondergesneeuwd. Gelukkig kunnen we allemaal op elk moment de draad van onze creatieve en heldere vermogens oppakken en herontdekken. Vooral bij de mensen die voorop lopen, de pioniers, is dit vermogen in aanleg vaak sterk, het is een aangeboren vaardigheid, je bent een magiër in de dop. Waarschijnlijk gebruik je deze vorm van helder ‘weten’ al in je dagelijkse leven en werk, zonder er verder een naam aan te geven. Je past het onbewust toe en het maakt dat je veel meer ziet dan de mensen om je heen. Wat ook weer een gevoel van vervreemding kan opleveren of eenzaamheid. Gelukkig ben je niet alleen, er zijn op dit moment veel pioniers aan het wakker worden, die reageren op een innerlijke roep. De roep die aankondigt dat we onze rol als beheerders van de aarde mogen gaan innemen en onze maatschappij inrichten volgens een harmoniemodel. We maken de transitie naar een meer intuïtieve en op de aarde afgestemde vorm van samen-leven.

Jouw vaardigheden zijn nodig om die nieuwe basiswaarden vorm te geven. Dat vraagt van je dat je je bewust bent van je intuïtieve vermogens, ze leert beheren en vervolgens ook beheersen. Die drie stappen zet je in de basismodules achter elkaar, zodat je klaar bent voor het vervolg van de training. Een wonderbaarlijk en spannend avontuur!

Hoe je intuïtie te leren gebruiken

Intuïtieve vaardigheden leer je het beste door direct te ervaren: zelf voelen, verbazen en verheugen. Daarom worden in de lessen informatie, ervaringsoefeningen en eenvoudige praktische opdrachten gecombineerd.

Al doende ontdek je waar precies jouw kracht en heldere vermogens liggen. Eerst leer je dit deel van jezelf beter kennen, dan kun je ontdekken hoe je er bewust mee kunt omgaan. Een belangrijke sleutel voor het openen van je intuïtie is het hervinden van je kindertijd. Het kind in jou is nog altijd aanwezig en heeft contact met de omgeving op een pure manier, volledig in het nu. Dit deel van jou kan nieuwe of onbekende vermogens onbevangen uitproberen, omdat het geen oordeel over zichzelf heeft. Een kind mag leren, met vallen en opstaan en het kind gelooft in het eigen kunnen. Sterker nog, het kind in jou ‘weet’ wat je kunt en wat je hier komt doen.
Ondanks het relatief hoge tempo in de training zijn de oefeningen speels en gemakkelijk. Daarbij kun je soms even een drempel in jezelf tegenkomen: je stapt nu eenmaal in een nieuwe wereld. Gelukkig is er alle ruimte voor jouw eigen manier van waarnemen en voor jouw eigen tempo. Jij bepaalt hoe snel je door de lessen heen gaat en hoe vaak je een oefening herhaalt.

Hoe jouw reis eruit kan zien

Basismodules op het basiseiland

Je hebt basiskennis en vaardigheden nodig om soepel met je eigen energie te kunnen werken en je nieuwe vermogens te leren openen en toepassen.

Vandaar dat het handig is om te beginnen met de vijf trainingsmodules op het basiseiland. Iedere module bestaat uit acht video-lessen en het kost je minimaal een week om een module door te werken. Sommige oefeningen en onderdelen die je leert zijn fijn om te blijven herhalen, dat kun je doen via de door mij begeleide oefeningen in de training.

Je magische vermogens leer je kennen door je eigen energieveld te leren kennen.

Op dit moment is het nog handig om hierbij de chakra’s te gebruiken, de energiecentra in je lichaam. Hoewel het chakrasysteem aan het veranderen is, in een meer homogeen lichtveld, is het nu nog aanwezig en praktisch bruikbaar als kapstok voor de thema’s en processen die actief zijn in jouw systeem. Daarom leer je welke invloed elk chakra heeft en hoe je hem kunt activeren, afsluiten en schoonmaken in trainingsmodule twee.

In module één leer je eerst de algemene energetische basistechnieken zoals jezelf afgrenzen, jezelf en anderen goed gronden, energie door je heen laten stromen en anderen en jezelf energetisch reinigen. En je krijgt antwoord op een aantal belangrijke vragen: Wat is nu eigenlijk energie? Klopt het dat alles uit energie bestaat? En wat is nu eigenlijk intuïtie, de belangrijkste van al je magische vermogens!

In de derde module ga je ontdekken wat jouw thema’s zijn, hoe je ze kunt herkennen en ermee kunt omgaan. Je leert ook waar jouw grootste kracht zit en hoe je die kunt toepassen.

In de vierde module beginnen we met readingoefeningen, het helder waarnemen van energie en informatie. Je oefent met verschillende eenvoudige vormen van readen, zodat jij kunt ontdekken wat jouw favoriete manier is. Ieder mens is verschillend en heeft zijn eigen specialiteit. Daarnaast leer je een aantal healingtechnieken, hierbij werk je met het energieveld van jezelf.

In de eerste zeven jaar van je leven ben je geprogrammeerd door je ouders en je omgeving. Deze programma’s werken automatisch door in je leven en bepalen voor een groot deel waar je voor kiest en hoe je handelt. Via en aantal eenvoudige technieken kun je delen van dit programma ‘herschrijven’ en je leven een andere richting geven, zoals jij het wenst. De theorie en de praktische oefeningen voor het her-programmeren van je oude zelf leer je in module 5.

Module 1: Basis energiewerk

Kennismaking met werken met je eigen energie. Basistechnieken om iedere dag lekker in je energie te zitten.

Module 2: Jouw intuïtieve vermogens activeren

Je aura leren kennen, voelen, versterken en schoonhouden. Jouw specifieke intuïtieve vermogens leren kennen en je energetische basis opbouwen.

Module 3: Jouw energetische blauwdruk

Alle chakra’s leren kennen en activeren. Wat zijn jouw thema’s en sterke eigenschappen.

Module 4: Healen en readen

Basistechnieken voor het ‘healen’ met je handen en met je mind en basistechnieken voor helder waarnemen en interpreteren.

Module 5: Zelfhypnose en hartcoherentie

Herprogrammeer je onbewuste programma’s en kom in een weldadige balans.

Gevorderden modules in de linker golfstroom

In de linker golfstroom vind je de eilanden met trainingsmodules voor gevorderden.

Wanneer je de basistechnieken beheerst en weet hoe je eigen energiesysteem in elkaar zit kun je een stapje verder gaan en jezelf meer gaan richten op de buitenwereld. Daarvoor leer je in de zesde trainingsmodule eerst je eigen chakra’s en thema’s kennen en herkennen, zodat je jezelf steeds weer in balans kunt brengen, wat er ook om je heen gebeurt.

In de zevende module ga je je intuïtieve kracht toepassen op het optimaliseren van je dagelijkse leven. Zorg dat de energie goed stroomt tussen jou en anderen, dat je stevig blijft staan in het contact, dat je altijd weer compassie kunt voelen voor jezelf en de ander. Zet je huis of je werkruimte goed in de energie, verbind je met de stroom en leer leven met het wonder van de synchroniciteit.

Vanuit deze basiskracht ben je klaar om andere mensen te gaan healen met je mind en met je handen in de achtste module. Hiervoor krijg je meerdere soorten heling met de bijbehorende technieken aangereikt. Elke healing kun je uitgebreid oefenen via de begeleide oefeningen op de video’s.

Module 6: Je kracht laten stromen

Je energetische kracht kennen en versterken

Module 7: Je kracht toepassen

Je kracht en intuïtie optimaliseren in je dagelijkse leven

Module 8: Healingen

Je energetische vermogens gebruiken om andere mensen te healen met je handen en met je mind.

Extra modules, speciale vermogens openen en activeren

In de rechter oceaan vind je eilanden waarop trainingsmodules zijn aangegeven voor het activeren van je bijzondere intuïtieve vermogens.

Deze modules kun je doen wanneer je er zin in hebt. Je kunt de gegeven volgorde aanhouden of een eiland kiezen dat je op een bepaald moment erg aanspreekt en die module volgen. Je hoeft niet eerst de basismodules en de gevorderden modules te doen, maar je hebt wel kennis en ervaring nodig in het werken met energie.

In module nummer negen leer je helder waarnemen op verschillende manieren, zoals direct readen en vertellen wat je ziet, automatisch schrijven, een foto lezen en remote viewing. Door deze manieren allemaal uit te proberen leer je veel over wat je al kunt en wat bij jou past. Jouw specifieke manier van helder waarnemen kun je dan verder gaan trainen.

In de tiende module bouwen we verder op het readingvermogen en gaan we leren afstemmen op specifieke bronnen. De belangrijkste bron van informatie ben je zelf, het deel van jou dat altijd in de bron aanwezig is, je ziel zou je kunnen zeggen. Dit deel heeft overzicht en kennis over jouw leven en een open communicatie ermee kan je veel inzicht en rust geven. In de oefeningen leer je afstemmen, luisteren en gesprekken voeren.

Dit ga je vervolgens uitbreiden naar contact en communicatie met andere mensen en met buitenaardse wezens. Ieder mens heeft onzichtbare helpers, denk daarbij bijvoorbeeld aan je persoonlijke gids, overleden dierbaren, engelen en buitenaardsen. Wie zitten er in jouw team? Ga alle leden van jouw team ontmoeten, ze leren zien, aanspreken en met ze samenwerken in module elf.

Nu er steeds meer kennis vrijkomt over de werking van de kwantumfysica, komt er ook steeds meer kennis over de manier waarop wij met kwantumvelden kunnen werken. In eerste instantie gaan we ze beter waarnemen, het licht, de grootte en de vorm en kleur van deze velden. De auravelden van mensen worden langzaam steeds zichtbaarder, maar ook de lichtvelden van dieren, bomen, planten en gebouwen. Het mooie is dat we kunnen afstemmen op deze velden en ons veld eraan vast kunnen koppelen, er een kleur in brengen of er een kleur van overnemen. Dit vormt de basis van het creëren van materie en het helen met behulp van kwantumvelden. Hierover leer je meer in module twaalf en dertien.

Module veertien gaat over superleren, dit is de bijzonder snelle manier van kennis opnemen en eigen maken van de toekomst. Met behulp van meditatie en intuïtie kunnen we nieuwe kennis opnemen en in onze hersenen ‘downloaden’ via nieuwe synaptische banen. Spannend en superhandig.

Kundalini-energie is een bijzonder krachtige stroom van levensenergie, een soort oerkracht die vrij komt wanneer je de fontein in je schaal van veiligheid aanzet, die zich op de bodem van je bekken bevindt. Deze energie was al beschikbaar voor iedereen, maar over het algemeen nog ‘slapend’ aanwezig. Nu komt de tijd dat dit vermogen geactiveerd wordt en beschikbaar komt voor gebruik in je dagelijkse bezigheden. Je kunt zelf de Kundalini-kracht aanzetten en door je centrale as laten stromen, dit is echter zo’n enorme energetische kracht dat het belangrijk is dat je je energiesysteem al zeer goed onder controle hebt en de technieken beheerst om het in balans te brengen en te houden. Je auraveld wordt vele malen groter wanneer je kundalini energie aan staat. De technieken om goed om te gaan met je kundalini-kracht leer je in module vijftien.

Module 9: Helder zien en manifesteren

Module 9: Helder zien en manifesteren

Module 10: Telepathie met buitenaardsen

Communiceren met buitenaardsen. Contact maken met jezelf in de bron, met andere mensen en met andere wezens

Module 11: Samenwerken met je onzichtbare team

Welke wezens en zitten er in jouw speciale onzichtbare team? Hoe kun je ze waarnemen, vragen stellen en met ze samenwerken?

Module 12: Creëren met kwantumvelden

Kwantumvelden waarnemen, interpreteren en vorm-geven

Module 13: Healen met kwantumvelden

Mensen helen en ziektes genezen met je mind en met je handen. Frequentiemethodes voor heling. Plaatsen en gebouwen helen

Module 14: Superleren

Gebruik je intuïtie om supersnel nieuwe stof te leren en op te slaan in je bewustzijn.

Module 15: Jouw superpower: Kundalini-energie aanzetten

Een bijzonder krachtige energiestroom, die je aura enorm vergroot, bewust leren aan en uitzetten