Wij creëren de waarheid

‘Het staat in de krant dus het is waar’, was voor onze ouders nog een stelregel. Zij hebben gevochten voor vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Ondertussen staat die vrije pers steeds meer ter discussie. Is dat wat in de krant staat wel waar? Waar halen zij hun nieuws vandaan? Zijn ze wel onafhankelijk en integer? Helaas hebben veel mensen hierover inmiddels grote twijfels en helaas is dat ook nog weleens terecht. Kennis is macht, en die kennis wordt vervormd overgebracht of ons onthouden. Naast geld is kennis een prachtig manipulatiemiddel en zo lijkt het ook te worden ingezet. Helaas voor ons! We leven in een soort onduidelijk feitensoepje, kies maar uit wat je wilt geloven. Het meest logische uitgangspunt lijkt het om niets en niemand te vertrouwen, geen enkele bron is honderd procent gegarandeerd zuiver. Bij alles wat je leest en hoort moet je je afvragen wie hier aan de touwtjes trekt en manipulatie uitoefent. Heel verwarrend deze situatie. Vooral verwarrend omdat bronnen tegenstrijdige berichten afgeven en de ander in diskrediet brengen. In feite wordt ieder van ons op zichzelf teruggeworpen om te bepalen wat voor jou als echte waarheid voelt.

De waarheid is verouderd

Ik hoor al veel mensen reageren op deze stelling; echte waarheid kun je niet voelen! Dat moet wetenschappelijk onderzocht en bewezen worden! Zoals natuurkundewetten. Die zijn bewezen, die zijn keihard, die zijn onder vastgestelde voorwaarden altijd hetzelfde. Is de algemene opinie. Wat was het een gemakkelijke tijd toen je naar school ging en de onderwijzers je leerden hoe de wereld in elkaar zat. Zij wisten het en zo was het. Ze leerden ons de geschiedenis van de aarde, de evolutieleer van Darwin, de economische principes en inderdaad de natuur- en scheikunde wetten. Met de ontwikkeling van de kwantumleer en de snaar-theorieën zijn de vaste natuurkundewetten inmiddels op veel lossere schroeven komen te staan. Het blijkt allemaal toch net anders te functioneren, eigenlijk helemaal anders. Op zeer kleine schaal gedraagt materie zich niet als een vaste stof, daar bestaan alleen nog maar mogelijkheden die zich wel of niet kunnen manifesteren. Die zich wel of niet zullen manifesteren zelfs en die beïnvloed kunnen worden. Door wat? Door ons!

Onderzoek naar de invloed van onze mind

Het is feitelijk de ‘observator’ die de ordening van de deeltjes beïnvloedt. Wanneer je je aandacht en je gevoel richt fungeer je als observator en heb je letterlijk invloed op het gedrag van de geordende en bewegende deeltjes waaruit onze wereld bestaat. De kwantumfysica is inmiddels een meer dan volwaardig ontwikkelde stroom in de natuurkunde, hoewel het tegelijk pas in de kinderschoenen staat. Er is nog veel te ontdekken over het veld van waarschijnlijkheden en over de mogelijkheden die het ons gaat bieden als we leren hier optimaal gebruik van te maken. Veel mensen zijn zich inmiddels bewust van een aantal mogelijkheden van het kwantumveld en ze brengen dit ook naar buiten. Denk aan de film ‘The Secret’, waarbij wordt uitgelegd dat je kunt aantrekken wat je wenst in je leven. De strekking van dit principe is dat wanneer je iets wenst en dit heel duidelijk uitzend in beeld en gevoel, het als het ware vanzelf naar je toekomt. Hierbij treedt het verschijnsel synchroniciteit op, betekenisvol toeval. Gebeurtenissen lijken zich zo te ordenen dat jouw wens wordt vervuld. Misschien herken je dit wel en gebeurt het wel eens in jouw leven. In ieder geval past het verschijnsel synchroniciteit dus ook ergens in de kwantumleer. Vaak echter wordt dit soort kennis weggeschoven als ‘vage spirituele overtuiging’ omdat het bewustzijn van de mens een cruciale rol speelt in het manipuleren van velden. Mede daarom wordt het mogelijk nog niet helemaal opgemerkt en overgenomen daar mensen die zichzelf als rationeel beschouwen. Lynne McTaggert is een bekende auteur die zowel wetenschappelijk als praktisch onderzoek uitvoert naar de gedragingen van het kwantumveld en de invloed op de (levende) materie door mensen die hun aandacht hier bewust op richten. Zij doet live experimenten met zalen vol mensen, maar ook wereldwijde experimenten waarbij iedereen wordt uitgenodigd om tegelijk te focussen op een object (zie ook  https://lynnemctaggart.com/intention-experiments/      ). De effecten zijn evident, onze invloed is groot, met gebundelde intentie kunnen wij letterlijk bergen verzetten!

Uiteenlopende overtuigingen

Het principe van het zelf creëren van jouw werkelijkheid is zo radicaal nieuw en anders dat het alle aannames over een vaste wereld met onaantastbare materie erin overhoop gooit. Deze nieuwe waarheid brengt zoveel veilige vaststaande waarden en ideeën over de wereld aan het wankelen dat veel mensen het nog niet kunnen bevatten en niet tot zich nemen. Waardoor er verschillende groepen ontstaan, de mensen die de mogelijkheden van de kwantumwerkelijkheid willen onderzoeken en de mensen die het afwijzen. Nog meer verwarring en onduidelijkheid in de samenleving! We zijn het niet meer eens over de waarheid van de werkelijkheid.

De nieuwe generatie

Onze ouders en mensen om ons heen leerden ons ook andere zaken, hoe je met elkaar hoort om te gaan, met jezelf, met gevoelens. Of misschien wisten ze dit zelf niet precies, hier hapert het geheel al behoorlijk en hier is collectieve schade in de maatschappij ontstaan. Mijn eigen generatie lijkt als taak te hebben gehad om voor emotionele heling te zorgen, heling van wat in de vorige generatie, in het emotionele veld, stuk is gegaan of gebleven. Misschien is het de nieuwe generatie, de ‘millenials’, die tot taak hebben om de kennisstromen te helen. Terug naar de overdracht van waarheid en wijsheid aan elkaar. Heelheid van jezelf en je gevoelswereld is een voorwaarde om je aandacht goed te kunnen richten en er zuivere intenties aan mee te geven. Vandaar dat de volgende generatie hun creatievermogen mogelijk sneller kan toepassen dan wij dat konden. De meesten van ons, de pioniers, wachten al hun hele leven lang op deze stap, op het openen van hun volledige creatievermogen.

Hoe werkt jouw creatievermogen

Ondertussen spreek ik over het creatievermogen alsof dat een algemeen bekend concept is en dat is het beslist niet. Kennis over deze vaardigheid begint nu pas echt vrij te komen en duidelijker te worden. Steeds meer mensen staan open voor de mogelijkheid dat ze werkelijk creators zijn. Nog maar een klein deel van de totale bevolking, maar laten we blij zijn, want iedere ‘wakkere’ creator is er één! Veel signalen wijzen erop dat de tijd is aangebroken om ons creatievermogen in te zetten voor het helen van de aarde. Wij hebben de mogelijkheid, de macht en de kracht, om dit te doen en we zijn hier al mee begonnen, ruim voor het jaar 2012. Hoe meer mensen dit deel van zichzelf leren kennen en leren inzetten hoe gemakkelijker we de wereld om ons heen kunnen ombuigen en vormen tot een bio systeem dat in balans is, gezond. Hiervoor moeten wij mensen in balans zijn, in harmonie met onszelf en onze omgeving. Ten tweede is het van belang dat we de volledige verantwoordelijkheid nemen voor onze rol als creators.

Het principe van creëren

Hoe kun je nu zelf creëren en waarom lijkt het vaak niet te lukken? Je creëert door contact te maken met je hoger zelf, via je pijnappelklier, die fungeert als poort tussen je materiele deel en je immateriële deel. Je hoger zelf heeft veel meer kracht en overzicht dan jijzelf in je lichaam. Volledig aanwezig zijn in je lichaam is wel een voorwaarde, je lichaam is je aardse anker en je basisstation, je kunt het niet zonder je lichaam doen of van buitenaf. Ten tweede is het van belang dat je contact maakt met jouw goddelijke deel, het deel van jou dat zich in het bronveld bevindt. Dit doe je via je hart, je zoekt naar het licht van je eigen essentie. Zodra je deze beide poorten hebt geopend in jezelf ben je er klaar voor, dan kun je zuivere intenties uitzenden in het veld van de aarde en deze hebben hun effect. In feite direct, het in de vorm komen van hetgeen je hebt uitgestuurd kan wel enige tijd vergen. Geduld is hier van belang en het vertrouwen dat je creatie al is gelukt, ook al wordt dit niet direct bevestigd. Het klinkt heel simpel, maar creëren is een kunst die nog veel oefening vergt en het opschonen van je lichaam en je energiesysteem. Maar ‘leren is leuk!’, dus laten we lekker gaan oefenen en ons verwonderen. Hier nog een stelling om mee te nemen op jouw creatie pad: Je trekt aan wat je bent, niet wat je wilt!

Marianne van der Schilden